02 juli 2011

Låt

Låt ingen annan diktera eller döma ditt liv.
Tänk inte på hur andra kan uppfatta dig.
Ingen annan kan veta varför ditt liv ser ut som det gör.
Och varför du gjort de val du gjort i livet.
Eller de val du kommer att göra!
Följ ditt eget hjärtas röst.
Lita på din magkänsla.
Och var den du är!
Ingen annan kan vara den du är - lika bra som du själv!

Inga kommentarer: